RODO
 
 
 
Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec właścicieli danych osobowych przetwarzanych przez Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych

Zgodnie z wymaganiami art.13 i 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w oddziale firmy Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych w Pszczynie, ul. Żorska 10 w godzinach od 9.00 do 15.00. 

Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych. 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych: iod@smsu.com.pl 

Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dla dostawców usług oraz klientów (potencjalnych klientów): 

Dostawcy towarów i usług. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z: 

 •  prawidłowym wykonaniem umowy - dane są przetwarzane w zakresie zawartej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO 
 • realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (rozliczenie podatkowe, rachunkowość) – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO 
 • ewentualną windykacją i obsługą prawną – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. f) RODO 
Dane zostały uzyskane: 
 • bezpośrednio od Pana/Pani w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywnością, np.: wysłaniem oferty; 
 • albo od osoby zarządzającej firmą, w której Pan/Pani pracuje – osoba ta wskazała Pana/Panią jako osobę odpowiedzialną za kontakt z nami; 
 • albo z udostępnionych danych na publicznych stronach internetowych, w książkach teleadresowych lub w publicznych rejestrach. 

Dane będą przetwarzane przez 3 lata od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. W przypadku otrzymania sprzeciwu dane mogą być przetwarzane nadal, ale wyłącznie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania umowy (o ile umowa była zawarta) albo do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. 

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne. 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora i z którymi administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcom usług informatycznych (usługa hostingowa, zarządzanie infrastrukturą IT, obsługa aplikacji wchodzących w skład systemu IT). 

Klienci (potencjalni klienci) 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie w celach związanych z: 
 • nawiązaniem współpracy biznesowej i komunikacją - na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO; 
 • realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (rozliczenie podatkowe, rachunkowość) – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO; 
 • prawidłowym wykonaniem umowy – dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO 
 • ewentualną windykacją i obsługą prawną – dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. f) RODO
Dane zostały uzyskane: 
 • bezpośrednio od Pana/Pani w związku z wykonaną wcześniej określoną aktywności, np.: wysłaniem zapytania lub wykonaniem telefonu w sprawie oferty; 
 • albo od osoby zarządzającej firmą, w której Pan/Pani pracuje – osoba ta wskazała Pana/Panią jako osobę odpowiedzialną za kontakt z nami lub osobę, która uczestniczy w realizowanej przez nas usłudze; 
 • albo z udostępnionych danych na publicznych stronach internetowych, w książkach teleadresowych lub w publicznych rejestrach. 
Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. W przypadku otrzymania sprzeciwu dane mogą być przetwarzane nadal, ale wyłącznie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu nienależytego wykonania umowy (o ile umowa była zawarta) albo do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. 

Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne. 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora i z którymi administrator zawarł odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcom usług informatycznych (usługa hostingowa, zarządzanie infrastrukturą IT, obsługa aplikacji wchodzących w skład systemu IT).
 

 
Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
43-200 Pszczyna, ul. Żorska 10 tel. 32 219 77 37 e-mail: biuro(at)smsu.com.pl
Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies lub Nie pokazuj więcej tego komunikatu.