Ubezpieczenie OC dozoru górniczego
 
 
 
Pracujesz w górnictwie?
Odpowiadasz za bezpieczeństwo pracwoników lub mienia?
Ubezpiecz swoją odpowiedzialność!!!

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:


  1. Starty poniesione przez ubezpieczonego w związku z zawieszeniem go w czynnościach pracownika dozoru, w okresie toczącego się postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Górniczym, przekraczającym okres wypowiedzenia umowy o pracę, o ile nie zachodzą przesłanki wyłączające odpowiedzialność ubezpieczyciela określone w par. 9 OWU, przy czym ubezpieczenia obejmuje okres nie przekraczający 6 miesięcy po wygaśnięciu umowy o pracę.
  2. Straty poniesione przez ubezpieczonego wskutek zakazu wykonywania określonych czynności w ruchu zakładu górniczego wydanego przez organ państwowego nadzoru górniczego.
  3. Mandaty i grzywny nałożone przez Państwową Inspekcję Pracy, Organy Nadzoru Górniczego oraz sądy orzekające kary regulaminowe określone Kodeksem Pracy i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, nałożone na wniosek Organu Nadzoru Górniczego lub Państwowej Inspekcji Pracy

Ograniczenia odpowiedzialności:

Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego. Wyrządzenie szkody wskutek winy umyślnej wyłącza również odpowiedzialność ubezpieczyciela za straty i koszty określone w par. 6 OWU
zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, szkody wyrządzone zakładowi górniczemu, straty finansowe nie związane ze szkodą w mieniu lub na osobie
szkody, za które ubezpieczający jest odpowiedzialny wskutek przyjęcia w umowie lub porozumieniu odpowiedzialności cywilnej przekraczającej zakres wynikający z przepisów prawa.


Zakres podstawowy
 Zakres rozszerzony na okres ubezpieczenia
 Składka miesięczna za zakres podstawowy + zakres rozszerzony
 Suma Gwarancyjna
 Suma Gwarancyjna
 50 000 zł
 Przy wypadkach zbiorowych
 2 000 zł
 Straty w skutek zawieszenia w czynnościach
 30 zł
 20 000 zł
 Przy pojedynczej szkodzie osobowej
 1 000 zł
 Mandaty, grzywny PIP, kary regulaminowe
 10 000 zł
 za szkody rzeczowe
 5 000 zł
 Koszty obrony przez adwokata
 

 
Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
43-200 Pszczyna, ul. Żorska 10 tel. 32 219 77 37 e-mail: biuro(at)smsu.com.pl
Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies lub Nie pokazuj więcej tego komunikatu.