Aktualna oferta grupowego ubezpieczenia w PZU Życie S.A.
 
 
Suma ubezpieczenia 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000
RODZAJE ZDARZEŃ LOSOWYCH Procentowo do sumy ubezpieczenia świad- czenie
w zł
świad- czenie
w zł
świad- czenie
w zł
świad- czenie
w zł
świad- czenie
w zł
świad- czenie
w zł
świad- czenie
w zł
świad- czenie
w zł
Zgon ubezpieczonego (zgon naturalny) do 65 roku życia, powyżej 65 roku życia 100% 175% 10 500 12 500 14 000 15 750 17 500 19 250 21 000 22 750
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 65 roku życia, powyżej 65 roku życia 200% * 350% 21 000 24 500 28 000 31 500 35 000 38 500 42 000 45 500
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacynjnego do 65 roku życia, powyżej 65 roku życia 200% * 750% 45 000 52 500 60 000 67 500 75 000 82 500 90 000 97 500
za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem 4% 240 280 320 360 400 440 480 520
za 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem 400% 24 000 28 000 32 000 36 000 40 000 44 000 48 000 52 000
Zgon współubezpieczonych: małżonka (zgon naturalny) 100% 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 11 000 12 000 13 000
małżonka (zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku) 200% 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000
dziecka własnego i przysposobionego oraz pasierba (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) - pod warunkiem, że w dniu śmierci dziecko nie ukończyło 25 roku życia 30% 1 800 2 100 2 400 2 700 3 000 3 300 3 600 3 900
rodziców i teściów ubezpieczonego 20% 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 10% 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300
Urodzenie martwego dziecka 20% 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600
Z tytułu osierocenia, świadczenie dla każdego dziecka ubezpieczonego w wieku do 18 lat, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku 25 lat lub bez względu na wiek w razie jego całkowitej niezdolności do pracy 40% 2 400 2 800 3 200 3 600 4 000 4 400 4 800 5 200
Z tytułu ciężkiej choroby1 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Ubezpieczenie ASYSTENT w czasie utraty zdrowia2 tak tak tak tak tak tak tak tak
Składka miesięczna 45,44

51,63

57,82

64,01

70,20

76,39

82,58

88,77

Za każdy dzień pobytu w szpitalu (trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni) w okresie pierwszych 14 dni, jeśli pobyt był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (do 69 roku życia) 3 1% 60 70 80 90 100 110 120 130
Za każdy dzień pobytu w szpitalu (trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni) za okres powyżej 14 dni, jeśli pobyt był spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub za każdy dzień pobytu w szpitalu nie spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (do 69 roku życia) 3 0,5% 30 35 40 45 50 55 60 65
Leczenie Szpitalne Plus + OIT (ryczałt 5% SU) Za każdy dzień pobytu w szpitalu (trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 dni), jeśli pobyt spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem przy pracy, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym (do 69 roku życia) 0,25% 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30 32,5
Karta Apteczna - w przypadku pobytu w szpitalu, Pzu Życie przyznaje ubezpieczonemu – poprzez wydanie Karty Aptecznej – prawo do bezgotówkowego odbioru w aptece produktów o wartości 100% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu pobytu w szpitalu, z zastrzeżeniem,iż w każdym okresie kolejnych 12 miesięcy między rocznicami polisy, PZU Życie SA przyznaje ubezpieczonemu prawo do bezgotówkowego odbioru produktów w aptece maksymalnie za trzy rozpoczęte w tym okresie pobyty w szpitalu objęte odpowiedzialnością z tytułu ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego. 200 200 200 200 200 200 200 200
Składka miesięczna 58,26

66,12

73,98

81,84

89,70

97,56

105,42

113,28

 

1. Zakres ubezpieczenia obejmuje: anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej by-pass, choroba Creutzwelda-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, udar, wścieklizna, zakażenie wirusem HIV będące następstwem wykonywania obowiązków zawodowych lub w wyniku transfuzji krwii na terenie RP, zawał serca, zgorzela gazowa

2. Ubezpieczenie ASYSTENT: w wyniku wystąpienia jednego z następujących zdarzeń: 1)pobytu w szpitalu spowodowanego chorobą lub NW, 2)wykonania operacji chirurgicznych (wykaz załączony w OWU kod AUGP32),3)w wyniku NW powodującego trwału uszczerbek na zdrowiu w wysokości co najmniej 30% - PZU Życie SA umożliwia ubezpieczonemu skorzystanie ze świadczeń: 1)domowej opieki pielęgniarki, 2)pomocy w prowadzeniu domu, 3)opieki nad dzieckiem, 4)opieki nad osobą niesamodzielną, 5)opieki nad drobnymi zwierzętami domowymi, 6)domowej wizyty psychologa, 7)domowej wizyty rehabilitanta lub masażysty, 8)dostarczenia niezbędnych leków, 9)dostarczenia sprzętu rehabilitacyjnego, 10)transportu medycznego, 11)transportu na rehabilitację, 12)drobnych napraw domowych i innych świadczeń zgodnie z §5 OWU

3. Obejmuje pobyt w szpitalu na terytorium kraju należącego do Unii Europejskiej lub na terytorium Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Watykanu.

Przedstawiona propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 §1 KC oraz właściwych przepisów prawa - MA JEDYNIE CHARAKTER INFORMACYJNY

 

Uposażeni

Nazwisko i imię Data urodzenia
(DD.MM.RRRR)
Miejsce urodzenia Adres do korespondencji
wraz z kodem pocztowym
%
świadczenia
Razem 100%
Przejdź dalej

Dla osób przystępujących do ubezpieczenia bez kontynuacji mają zastosowanie następujące karencje na oferowane świadczenia.

Ryzyko Okres karencji Uwagi
zgon naturalny Ubezpieczonego, Małżonka Ubezpieczonego, Dziecka Ubezpieczonego, Rodziców, Teściów oraz osierocenie dziecka i martwe urodzenie Dziecka 6 miesięcy zgon Ubezpieczonego lub Małżonka Ubezpieczonego będący następstwem nieszczęśliwego wypadku- odpowiedzialność Ubezpieczyciela od pierwszego dnia ubezpieczenia
leczenie szpitalne niespowodowane NW 30 dni leczenie szpitalne Ubezpieczonego spowodowane NW - odpowiedzialność Ubezpieczyciela od pierwszego dnia ubezpieczenia
ciężkie zachorowanie 3 miesiące
urodzenie się dziecka Ubezpieczonemu 9 miesięcy
 
Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
43-200 Pszczyna, ul. Żorska 10 tel. 32 219 77 37 e-mail: biuro(at)smsu.com.pl
Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies lub Nie pokazuj więcej tego komunikatu.