Grupowe ubezpieczenie Nastêpstw Nieszczêœliwych Wypadków
 
 
 

Warianty ubezpieczenia

 
 
Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
20 000 PLN 30 000 PLN
Zakres podstawowy 11,00 PLN
18,50 PLN
Zakres podstawowy z rozszerzeniem o zwrot kosztów leczenia NNW (do 20% SU) 15,50 PLN
26,00 PLN
 
 
  • Œmieræ wskutek nieszczêœliwego wypadku je¿eli nast¹pi³a do 2 lat od daty jego wyst¹pienia – 100% sumy ubezpieczenia
  • Zwrot kosztów leczenia przys³uguje pod warunkiem, ¿e zosta³y one poniesione w okresie nie d³u¿szym ni¿ 2 lata od daty wypadku – do wysokoœci 20% sumy ubezpieczenia.
  • Koszty leczenia zwracane s¹ wy³¹czenie w przypadku, gdy s¹ niezbêdne z medycznego punktu widzenia oraz zosta³y poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
 

Okres ubezpieczenia

 
 
Od
 
 

Dane ubezpiecznonego

 
 
Ubezpieczony jest inn¹ osob¹ ni¿ ubezpieczaj¹cy
 
 

Osoba uprawniona do odbioru œwiadczenia z tytu³u œmierci

 
 
Imiê i nazwisko
 
 
Data urodzenia
 
 
 
 
Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
43-200 Pszczyna, ul. Żorska 10 tel. 32 219 77 37 e-mail: biuro(at)smsu.com.pl
Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies lub Nie pokazuj więcej tego komunikatu.