Oferta Grupowego Ubezpieczenia w WARTA TUnŻ
 
 
 

Dane ubezpieczonego

Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Seria i numer dokumentu
PESEL
Ulica, nr domu, nr lokalu
Kod pocztowy, miejscowość
Zawód wykonywany
ID Członka SMSU

Wariant

Ubezpieczenie gwarantuje pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Dzięki niemu możesz spać spokojnie.
Karencje obowiązujące przy przystępowaniu do ubezpieczenia: zgon naturalny ubezpieczonego i współubezpieczonych, osierocenie dziecka - 6 miesięcy; urodzenie się dziecka ubezpieczonemu i urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z niską punktacją w skali Apgar - 10 miesięcy, pobyt w szpitalu nie spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - 90 dni, poważne zachorowanie – 180 dni.
W przypadku kontynuacji grupowego ubezpieczenia TUnŻ Warta S.A. lub innego ubezpieczyciela nie mają zastosowania powyższe karencje a jedynie KARENCJA DO RÓŻNICY SUMY I ZAKRESÓW.
Przedstawiona propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC oraz właściwych przepisów prawa.
Oferta Grupowego Ubezpieczenia TUnŻ Warta S.A. jest przygotowana dla Członków Śląsko-Małopolskiego Stowarzyszenia Ubezpieczonych, którzy chcą się poczuć bezpiecznie i dodatkowo zabezpieczyć swoje zdrowie oraz rodzinę.
Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby między 18 a 60 rokiem życie wobec których nie orzeczono niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.
ZAKRES UBEZPIECZENIA Skumulowana wysokość świadczenia przy zajściu zdarzenia
9 000 zł 10 000 zł 14 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 72 000 zł 80 000 zł 112 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 54 000 zł 60 000 zł 84 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku przy pracy 54 000 zł 60 000 zł 84 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku 36 000 zł 40 000 zł 56 000 zł
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 36 000 zł 40 000 zł 56 000 zł
Zgon ubezpieczonego 18 000 zł 20 000 zł 28 000 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego za 1 % 270 zł 300 zł 420 zł
Powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego za 100 % 27 000 zł 30 000 zł 42 000 zł
Poważne zachorowanie ubezpieczonego: 1-nowotwór złośliwy, 2- zawał serca, 3-udar mózgu, 4- chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (by-pasy),5 –niewydolność nerek, 6-przeszczep dużych narządów, 7-paraliż, 8-utrata kończyn, 9-ślepota, 10-głuchota, 11-utrata mowy, 12-oparzenia, 13- łagodny guz mózgu, 14-śpiączka,15-operacja aorty, 16-choroba Alzheimera, 17-schyłkowa niewydolność wątroby, 18-operacja zastawek serca, 19-stwardnienie rozsiane, 20-choroba Parkinsona, 21- choroba Creutzfelda- Jakoba, 22-zakażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, 23-zakażeniem wirusem HIV w związku z wykonywanym zawodem (po 55 roku życia zakres poważnych zachorowań ograniczony) 1 –niewydolność nerek, 2-przeszczep dużych narządów,3-operacja aorty, 4-choroba Alzheimera, 5-schyłkowa niewydolność wątroby, 6-operacja zastawek serca, 7-stwardnienie rozsiane, 8-choroba Parkinsona, 9- choroba Creutzfelda- Jakoba, 10-zakażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji lub czynności zawodowych) 3 600 zł 4 000 zł 5 600 zł
Dzienne Świadczenie Szpitalne Pobyt spowodowany chorobą (minimum 4 dni) 36 zł 40 zł 56 zł
Pobyt spowodowany wypadkiem-od pierwszego dnia pobytu 72 zł 80 zł 112 zł
Pobyt spowodowany wypadkiem – za każdy dzień powyżej 15 dni 36 zł 40 zł 56 zł
Pobyt na OIOM-płatne za każdy dzień (max 5 dni pobytu) 90 zł 100 zł 140 zł
Zgon małżonka ubezpieczonego 6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł
Zgon małżonka ubezpieczonego w wyniku wypadku 12 000 zł 12 000 zł 12 000 zł
Zgon rodzica, teścia ubezpieczonego 1 350 zł 1 500 zł 2 100 zł
Zgon rodzica, teścia ubezpieczonego w wyniku wypadku 2 700 zł 3 000 zł 4 200 zł
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu 900 zł 1 000 zł 1 400 zł
Urodzenie siê dziecka ubezpieczonemu z niską punktacją w skali APGAR 1 350 zł 1 500 zł 2 100 zł
Zgon noworodka ubezpieczonego 1 800 zł 2 000 zł 2 800 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego 1 800 zł 2 000 zł 2 800 zł
Zgon dziecka ubezpieczonego w wyniku wypadku 3 600 zł 4 000 zł 5 600 zł
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego 2 700 zł 3 000 zł 4 200 zł
SKŁADKA MIESIĘCZNA 52 zł 56 zł 72 zł
 
 
Śląsko-Małopolskie Stowarzyszenie Ubezpieczonych
43-200 Pszczyna, ul. Żorska 10 tel. 32 219 77 37 e-mail: biuro(at)smsu.com.pl
Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies lub Nie pokazuj więcej tego komunikatu.